Udhëtimi i Lirë

Materialet e përgatitura nga të rinjtë pjesëmarrës të Shoqatës “Udhëtim i Lirë”, LUNEnuove Cooperativa Sociale (Italy), Narandzasti (Serbia), Young Biologists Association (Georgia), Tunisian Scout (Tunisia), Chrześcijańska Służba Charytatywna (Poland) në kuadër të projektit “Green Up!”.

 

Materiali në PDF: Green Up Workshop Scenarios

 

 

 

 

sq