Udhëtimi i Lirë

Youth Guide for Durrës

Pjesë nga trajnimet

Gjatë muajit Korrik u zhvilluan trajnimet e grupit të parë dhe të dytë të të rinjve nga Durrësi në kuadër të projektit “Youth Guide for Durrës”. 44 të rinjtë morën informacionet bazë në lidhje me turizmin, arkeologjinë, historinë dhe burime të tjera të qarkut të Durrësit, komunikimin me turistët dhe krijimin e itinerareve.

 

 

 

Study Tour

Gjatë muajit Gusht të rinjtë e trajnuar gjatë fazës së parë zhvilluan një Study Tour në Bashkinë Durrës.

 

sq