Udhëtimi i Lirë

Youth Guide for Durrës

Info Pack

Në kudër të projektit “Youth Guide for Durrës” i cili mbështetet nga Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor dhe financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për:

• 6 Trajnerë/Ekspert

 

• 1 Moderator Guide

 

• 1 Ekspert TIC

 

• 1 Ekspert Guide

 

• Shërbimin e Transportit

 

• Shërbim Katering

 

• Shërbim Printimi

 

• Shërbim Kancelarie

 

Për më shumë informacion rreth thirrjes ku do të aplikoni, klikoni materialet e mësipërme ose na kontaktoni në adresën tonë E-mail:info@udhetimiilire.org
sq