Udhëtimi i Lirë

Të rinjtë nga 10 vende të ndryshme të Europës u mblodhën në Stamboll nga data 3-11 Dhjetor, 2018 në kuadër të projektit “Hand to hand for Clean Seas”. Udhëtim i Lirë si partner në këtë projekt mori pjesë duke shkëmbyer eksperiencat më të mira në fushën e mjedisit dhe të riciklimit në të cilën Shoqata jonë ka eksperienca pozitive shumë të mira për të treguar.

 

sq