Udhëtimi i Lirë

Shoqata ‘Udhёtimi i lirё-Liberi di Viaggiare’ si bashkëpunëtore lokale e Fondacionit ‘Sё Bashku’ po implementojnë projektin ‘Forcimi i kapaciteteve tё organizatave tё aftёsisё sё kufizuar nё Durrёs dhe ngritja e çёshtjes sё aksesueshmёrisё me tё gjithё aktorёt lokalё’. Ky projekt bëhet i mundur me mbёshtetjen financiare tё Agjencisё sё Shteteve tё Bashkuara pёr Zhvillim Ndёrkombёtar (USAID),nё bashkёpunim me Bashkinё Durrёs.

sq