Udhëtimi i Lirë

Shoqata”Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare” zhvilloi aktivitetin për projektin “Manual për Qytetarinë Aktive – Udhëzues për angazhimin e të rinjve” më datë 30 Qershor, 2018 me mbështetjen e #HannsSeidelStiftung. Ekipi #KongresiRinor i trajnoi këta të rinj mbi: Komunikimin dhe Imazhin; Lobimin dhe Advokimin dhe Organizmin e brëndshëm e Impaktin.

sq