Udhëtimi i Lirë

“Qytetarë aktiv në monitorimin dhe përmirësimin e qeverisjes vendore ” Mbështetur nga fondi i nën-grantimit “Lot 1-Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuader të projektit CIVILISC, zbatuar nga IDM, financuar nga BE.

sq