Udhëtimi i Lirë

U zhvillua për 2 ditë, 17-18 Qershor 2016, trajnimi me temë “Menaxhimi i konfliktit, Negocimi, Mediacioni” në ambjentet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” të qytetit të Durrësit me stundentë të Fakultetit të Drejtësisë.

sq