Udhëtimi i Lirë

Përshkrimi

Në kuadër të projektit “Creative culture-based Durrës heritage development” financuar nga UNOPS, Shoqata “Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare” hap thirrjet për: Materiale kancelarie me dizenjime, printime, publikime (banner, bluzë, fletore, stilolapsa, dosje, usb, etj.) për produktet e listuara në aneksin A, bashkangjitur ftesës për ofertë.

Klikoni këtu për më tepër rreth thirrjes dhe kritereve të aplikimit.

sq