About Us

Shoqata “Udhëtim i lirë – Liberi di viaggiare (Uil-LdV)” është krijuar në qershor të vitit 2015 me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Uil-LdV është një organizatë jofitimprurëse, e pavarur, joqeveritare, jopolitike, e cila nuk ndjek qëllime fitimi dhe është e hapur për të gjithë ata që punojnë për realizimin e qëllimeve të saj. Ndonëse e krijuar para pak vitesh, UiL-LdV po bën përpjekje serioze të shndërrohet në një faktor për arritjen e ndryshimeve të qëndrueshme dhe pozitive në Qarkun e Durrësit, duke vënë theksin në çështjet e zhvillimit të turizmit, promovimit të vlerave historike, trashëgimisë e kulturës vendase, zhvillimit të teknologjisë, rinisë dhe mbrojtjes së mjedisit.

Since its creation, through its capacity building activities, educational, advocacy and information initiatives, the UiL association has become an important factor of civil society in the Durres Region. It has clear goals related to establishing partnerships with organizations with the same focus, joining regional networks, promoting donors, developing and managing projects aimed at educating and developing local communities as well as delivering activities with direct impact to the environment, educating the younger generation, and promoting youth tourism through visual arts.

The association since September 2019 conducts its activities for young people in the premises of the Multifunctional Youth Center. The premises for Multifunctional Center, in the Museum of Martyrs, by rhe decision of the Municipal Council No. 20804, Dt 13.11.2018, property of the Municipality, to be used for the benefit and interest of the youth.

Implemented activities

The relatively recent history of the association has not been a deterrent to the implementation of numerous local and national activities, some of which have been made possible thanks to the support provided by the Municipality of Durres. Such activities include:

• Earth Day public awareness events on April 22, 2016 and 2017, organized in collaboration with the Earth Day Network and the Municipality of Durres and the Regional Education Directorate (RED).
• Photo Exhibitions “Durres 2016”, “Talent 2016”, “Sustainable Tourism 2017” and “Gavril Priftuli 2017”, organized with high school students of Durres District, in cooperation with Durres Municipality and RED.
• Mobility Week, 17 - 22 September 2017 in cooperation with the Municipality of Durres and other NGOs in Durres, under the auspices of the EU Delegation in Tirana.
• Essay Competition “Leadership in Civil Society”, organized by students from Albanian and Kosovar universities, in cooperation with the Leadership Development Association Albania and Kosovo, YOU Care and National Youth Congress.

Our Team

Miranda Mansaku
Executive Director
Armela Bejko
Trainer and Expert
Malvin Uruçi
Information Technology

Within the span of three years, the Association has enabled membership in several NGO networks such as the Anna Lindth Foundation, the National Youth Congress, Earth Day, and the Western Balkans Youth Cooperation Platform. In cooperation with local institutions, the Association has signed cooperation programs with Durres and Shijak Municipalities, Durres Regional Council, Durres Education Directorate, and Naim Frasheri and Gjergj Kastioti General High Schools in Durres.

en_GB
sq en_GB